|

فرود پرواز تهران به استانبول قشم ایر در تبریز برای حفظ جان یک مسافر

صبح امروز خلبان پرواز تهران به استانبول قشم ایر به علت وخامت حال یکی از مسافرین این پرواز در فرودگاه تبریز فرود اضطراری انجام داد و به دلیل لندینگ به موقع خلبان این پرواز، این مسافر نجات یافت.

ارسال نظر