|

تلاش بریتانیا برای بکارگیری سوخت‌های «کربن‌خنثی» در صنعت هوایی

تلاش بریتانیا برای بکارگیری سوخت‌های «کربن‌خنثی» در صنعت هوایی

کنسرسیوم بریتانیا 1.38 میلیون پوند برای پروژه سوخت هوایی پایدار (SAF) اعطا کرد.

این پروژه امکان سنجی تاسیسات برق به مایع بریتانیا را با تولید 750000 لیتر در سال مورد مطالعه قرار خواهد داد.

کنسرسیوم سوخت جایگزین پاک متشکل از سوخت‌های کربن خنثی 1.38 میلیون پوند از رقابت صندوق سوخت‌های پیشرفته وزارت حمل‌ونقل بریتانیا برای «پیشرفت هوانوردی پایدار از طریق برق به مایع و هوای مستقیم» دریافت کرده است.

سوفی زینکیویچ، یکی از بنیانگذاران سوخت‌های «کربن‌خنثی» در این رابطه می‌گوید: این یک نقطه عطف بزرگ است که تعهد دولت بریتانیا را برای مقابله با تغییرات آب و هوایی از طریق نوآوری در فناوری‌های پیشرفته نشان می‌دهد.

وی تاکید کرد: ما بسیار هیجان‌زده هستیم که با شرکای خود برای ارائه این پروژه در مسیر کربن‌زدایی هوانوردی کار کنیم.

 

ارسال نظر