|

تصویری از «مرداب فضایی» در چهار هزار سال نوری آنسوتر

این خوشه که از هزاران ستاره تشکیل شده در هاله‌ای از غبار فرو رفته و بخش کوچکی از سحابی عظیم و زیبای مرداب را تشکیل می‌دهد.

این خوشه کهکشانی در فاصله ۴۳۵۰ سال نوری از ما در صورت فلکی کمان قرار دارد و ساختارهای متمایز دود مانند این خوشه از ابری از غبار و گاز بین ستاره‌ای تشکیل شده است که شکل‌گیری ستارگان جدید را هدایت می‌کند.

 

ارسال نظر