|

تصویری از «مرداب فضایی» در چهار هزار سال نوری آنسوتر

تصویری از «مرداب فضایی» در چهار هزار سال نوری آنسوتر

این خوشه که از هزاران ستاره تشکیل شده در هاله‌ای از غبار فرو رفته و بخش کوچکی از سحابی عظیم و زیبای مرداب را تشکیل می‌دهد.

این خوشه کهکشانی در فاصله ۴۳۵۰ سال نوری از ما در صورت فلکی کمان قرار دارد و ساختارهای متمایز دود مانند این خوشه از ابری از غبار و گاز بین ستاره‌ای تشکیل شده است که شکل‌گیری ستارگان جدید را هدایت می‌کند.

 

ارسال نظر