|

راه‌اندازی سامانه استریپ پروازی دیجیتالی(EFSS) در فرودگاه‌های اردبیل و ارومیه

راه‌اندازی سامانه استریپ پروازی دیجیتالی(EFSS) در فرودگاه‌های اردبیل و ارومیه

سامانه استریپ پروازی دیجیتالی(EFSS) در فرودگاه های اردبیل و ارومیه راه اندازی شد. این سامانه باعث افزایش سرعت استریپ نویسی و کاهش خطای کاربر در استریپ مارکینگ می شود و تاکنون در فرودگاه‌های آبادان، تبریز، ساری، رشت، کرمان، گرگان و اهواز راه اندازی شده است.

سامانه استریپ پروازی دیجیتالی(EFSS) در فرودگاه های اردبیل و ارومیه راه اندازی شد.

این سامانه باعث افزایش سرعت استریپ نویسی و کاهش خطای کاربر در استریپ مارکینگ می شود و تاکنون در فرودگاه‌های آبادان، تبریز، ساری، رشت، کرمان، گرگان و اهواز راه اندازی شده است و در هفته آتی در فرودگاه‌های خرم آباد، کرمانشاه و ایلام نیز راه اندازی می شود.

یکی از اهداف این پروژه ی ملی، حذف کاغذ و هوشمندسازی با بهره گیری از اطلاعات موجود در شبکه ی گسترده ارتباطی و زیرساخت شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران است.

این پروژه با توان فنی متخصصان اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی و با همکاری سایر واحدهای عملیاتی انجام شده است.

 

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر