|

نتایج جستجو :

  • کارهایی که باعث اخراج شما از هواپیما می شود!

    در برخی از مواقع ممکن است بلیط داشته باشید اما نتوانید سوار هواپیما شوید. شرکت های هواپیمایی در بسیاری از مواقع قوانینی را وضع می کنند که می توانند با آنها شما را از هواپیما اخراج کنند.