|

نتایج جستجو :

  • مشکلات پرسنل خدمات فرودگاهی سامان

    من یکی از کانترمن‌های شرکت سامان در ایستگاه امام خمینی هستم مدتی پیش شرکت با بهانه کم شدن تعداد پروازها شروع به تعدیل نیروهای خود کرد تا از هزینه‌های اضافی شرکت بکاهد این عمل موجب کم شدن تعداد کارمندان در هر شیفت شد که مشکلاتی را در هر شیفت کاری ایجاد کرد.