|

نتایج جستجو :

  • زاهدان به هاب منطقه ای اورژانس هوایی تبدیل می شود

    رئیس اورژانس کشور در جلسه با استاندار سیستان و بلوچستان گفت: مرکز اورژانس کشور با هماهنگی رییس کمیسیون بهداشت و درمان ۴ مرکز منطقه ای را برای انتقال هوایی بیماران اورژانسی با هواپیما در سطح کشور در نظر گرفته است.