|

نتایج جستجو :

  • ممیزی سازمان هواپیمایی کشوری از سازمان هواشناسی کشور

    سازمان هواپیمایی کشوری در راستای برنامه ممیزی یوزاپ (USOAP) ایکائو، سازمان هواپیمایی کشوری در حوزه هواشناسی و هوانوردی از سازمان هواشناسی کشور ممیزی کرد.

  • ممیزی در صنعت هوانوردی

    در دنیای امروز با توجه به بزرگی سیستم‌ها و آسیب‌هایی که ممکن است از نظر جانی و مالی به یک سیستم و افراد و دستگاه‌های مرتبط با آن سیستم وارد شود بسیار بزرگ‌تر از چیزی است که ما تصور می‌کنیم. به این دلیل نمی‌توان منتظر ماند تا یک حادثه رخ دهد و بعد از آن به فکر اصلاح باشیم. لذا برای پیش‌بینی و جلوگیری از رخ دادن این حوادث در هر سیستم از جمله…