|

سوابق کاری

اخبار مرتبط

برنامه روسیه برای تولید ۲۰۰ فروند سوپرجت جدید

وزیر صنعت فدراسیون روسیه از برنامه ریزی این کشور برای تولید ۲۰۰ فروند سوخو سوپرجت ۱۰۰ جدید خبر داد.