|

هواپیمایی ساها ، با بیشترین سابقه در صنعت هواپیمایی داخلی است. این هواپیمایی با استفاده از تیم مدیریت مجرب و کارکنان متخصص ، خدمت رسانی به مشتریان را با استانداردهای بالای فنی و عملیاتی در بستر جدیدی آغاز کرده و تضمین آرامش و امنیت و همچنین احترام به مشتری هدف قرار داده است. یکی از شاخصترین موارد این هواپیمایی استفاده از بروزترین تکنولوژیهای دنیا در صنعت هوانوردی در کنار پرسنل جوان و با انگیزه جهت جلب رضایت مشتریان را می توان نام برد. آموزشهای مستمر کارکنان و توسعهی زیرساختهای عظیم هواپیمایی ساها از جمله اقداماتی است که مسئولان ذیربط در جهت پیشبرد اهداف هواپیمایی برمی‌دارند. هماکنون تیم برنامه ریزی ساها با هدف گذاریهای دقیق در پی مقاصدی است یا خدمت رسانی در آن‌ها صورت نگرفته یا در صورت خدمت رسانی ، از کیفیت لازم برخوردار نبوده است.

 

سوابق کاری

اخبار مرتبط