|

نتایج جستجو :

  • تصویر روز ناسا: قمر اروپا از دید گالیله

    در اواخر دهه 1990، فضاپیمای «گالیله» مناظر خیره کننده‌ای از «اروپا» را ثبت کرد و شواهدی را کشف کرد که نشان می‌داد سطح یخی قمر احتمالاً اقیانوسی عمیق و بزرگ را پنهان می‌کند.

  • جهانی پر از آب و احتمالا قابل سکونت؛ جایی همین نزدیکی در منظومه شمسی

    توده‌های آب زیرسطحی در بخش‌های بیرونی منظومه شمسی بخشی از مهمترین اهداف تحقیقات در جستجوی حیات در خارج از کره زمین است. از همین رو است که ناسا، در حال اعزام فضاپیمای اروپا کلیپر به قمر سیاره مشتری به نام اروپاست: شواهد و مدارک محکمی وجود دارد که درزیر پوسته ضخیم یخی این قمر، یک اقیانوس وسیع قرار دارد که می‌تواند به‌صورت بالقوه این قمر را قابل…