|

این سیاره هر ۵ روز یک بار سال نو را جشن می‌گیرد!

گروهی از ستاره‌شناسان، یک سیاره فراخورشیدی جدید را کشف کرده‌اند که سال نو در آن هر پنج روز یک بار است.

این سیاره کشف شده سه برابر مشتری است و به دور یک ستاره کوتوله می‌چرخد که به سرعت در حال چرخش در فاصله ۵۳۰ سال نوری از زمین است.

این سیاره هر پنج روز یک بار به دور ستاره خود می‌چرخد.

 

ارسال نظر