|

کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به دنبال خرید شرکت هواپیمایی پاکستان

کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به دنبال خرید شرکت هواپیمایی پاکستان

کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای خرید شرکت هواپیمایی ملی پاکستان اعلام آمادگی کرده اند. امارات، عربستان سعودی و قطر در سطر خریداران قرار دارند.

منابع دولتی پاکستان اعلام کردند که گفتگوهای فشرده بین مسئولان ارشد دولت پاکستان با مسئولان این سه کشور آغاز شده است.

 

دولت پاکستان قصد دارد با هدف جلوگیری از ورشکستگی مالی، شرکت هواپیمایی ملی را برون سپاری کند.

 

دولت پاکستان که با چالش بزرگ کمبود منابع مالی مواجه است، به دلیل توافقات با صندوق بین المللی پول در نظر دارد 25 نهاد و سازمان تجاری و اقتصادی این کشور را به بخش خصوصی بسپارد

ارسال نظر