|

فرودگاه استانبول با میانگین 1412 پرواز، پرترددترین فرودگاه اروپا شد

فرودگاه استانبول با میانگین 1412 پرواز، پرترددترین فرودگاه اروپا شد

فرودگاه استانبول با میانگین 1412 پرواز در روزهای بین 1 تا 7 آوریل امسال به عنوان پرترددترین فرودگاه اروپا اعلام شد

فرودگاه استانبول با میانگین 1412 پرواز در روزهای بین 1 تا 7 آوریل امسال به عنوان پرترددترین فرودگاه اروپا اعلام شد.

طبق "گزارش هوانوردی اروپا" سازمان اروپایی ایمنی ناوبری هوایی برای بازه زمانی 1 تا 7 آوریل، فرودگاه استانبول با میانگین 1412 پرواز در روز در این مدت رتبه اول را در میان پرترددترین فرودگاههای اروپا به خود اختصاص داده است.

بعد از فرودگاه استانبول، اسخیپول آمستردام با 1326 پرواز در روز و فرودگاه هیترو لندن با 1293 پرواز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

ارسال نظر