|

عزم دولت برای تاسیس فرودگاه در قم

عزم دولت برای تاسیس فرودگاه در قم

استاندار قم با بیان اینکه رویکرد دولت بر تکمیل پروژه های نیمه تمام است افزود: رییس جمهور بر تکمیل دو پروژه نیمه کاره مونوریل و فرودگاه قم تاکید دارد.

سید محمدآقامیری بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از پروژه مونوریل قم گفت: رییس جمهور بر تکمیل پروژه مونوریل قم اعتقاد دارد، چرا که سرمایه گذاری قابل توجهی در این پروژه صورت گرفته است.

 

استاندار قم بیان کرد: دولت سیزدهم و شخص رییس جمهور بر این امر تاکید دارند که پروژه‌های نیمه کاره باید به اتمام برساند و در خصوص پروژه مونوریل قم نیز هزینه‌های زیادی صرف شده که در نهایت مردم باید از آن بهره برند.

 

آقامیری عنوان کرد: در حال حاضر پروژه مونوریل قم در ۴.۷ کیلومتر ۶۰ درصد پیشرفت داشته و مابقی آن نیز باید تکمیل شود.

 

وی تاکید کرد: دولت در تکمیل پروژه مونوریل قم عزمی جدی دارد و از ابتدای حضور من در استان قم تکمیل این پروژه در دستور کار بوده است و رییس جمهور هم بر تکمیل دو پروژه نیمه کاره مونوریل و فرودگاه قم تاکید دارند.

 

استاندار قم عنوان کرد: ممکن است در سفر رییس جمهور به قم که طی روزهای آینده صورت می‌گیرد بازدید از آن در برنامه‌های رییس جمهور پیش بینی شود.

 

 

ارسال نظر