|

روایت وزیر راه از لحظات ابتدایی سقوط بالگرد حامل رییس‌جمهور

خودمان چند دسته شدیم و عملیات جستجو را آغاز کردیم اما مه دید حداقلی را هم مختل کرده بود.

ارسال نظر