|

تاخیر و لغو چند پرواز از فرودگاه مهرآباد به دلیل بارش برف و باران در کشور

تاخیر و لغو چند پرواز از فرودگاه مهرآباد به دلیل بارش برف و باران در کشور

 فرودگاه مهرآباد در اطلاعیه پروازی از تاخیر و لغو تعدادی از پروازهای خروجی از مبدأ این فرودگاه خبر داد و از مسافران خواست قبل از حرکت به سمت فرودگاه از وضعیت پرواز خود مطلع شوند.

 

ارسال نظر