|

توقف پروازهای هواپیمایی عراق به دلیل حمله سایبری

شرکت هواپیمایی عراق: حمله سایبری منجر به توقف سیستم‌های این شرکت که متعلق به شرکت «jeppesen» است شد، شرکتی که به شرکت هواپیمایی عراق و سایر شرکت‌های هواپیمایی در جهان خدمات می‌دهد و پروازهای آن شرکت‌ها نیز متوقف شد. شرکت مذکور در حال تلاش برای بازیابی سیستم خود طی ساعات آتی است.

ارسال نظر