|

هنوز می شود از کیش به جام جهانی رفت

رئیس سازمان هواپیمایی کشور: کیش از مبدا پروازی به مقصد قطر حذف نشده و یک شرکت هواپیمایی داخلی و شرکت هواپیمایی قطری مهیای جابه جا کردن مسافران جام جهانی از این مبدا خواهند بود.

ارسال نظر