|

ورود این اقلام به قطر ممنوع است

گردشگران درحالی برای تماشای جام جهانی راهی قطر می‌شوند که ناآگاهی از قوانین سفر به این کشور می‌تواند برای مسافران مشکلاتی را ایجاد کند.

 

 

در فرودگاه قطر دو مسیر گمرکی برای انتخاب وجود دارد؛ اگر فرد چیزی برای اظهار به گمرک ندارد کانال سبز را انتخاب می‌کند.

مطابق قانون قطر ورود این موارد به کشور ممنوع است:

مشروبات الکلی (به هیچ عنوان)

ارز، جواهرات و سنگ‌های قیمتی (بیش از حد مجاز)

سلاح گرم

مواد مخدر

بیش از ۴۰۰ نخ سیگار

در اختیار داشتن وسایل شخصی و هدایایی که ارزش آن‌ها بیش از ۳۰۰۰ ریال قطر باشد

فرآورده‌های گوشت خوک

ارسال نظر