|

گزارش اختصاصی کن‌نیوز از روز دوم نمایشگاه هوایی ایران

گزارشگر: سید امیرحسین موسوی مقدم فیلمبردار: امیرحسین قنبری

 

ارسال نظر