|

تاخیر پروازی کدام ایرلاین‌ها در آذرماه بیشتر شد؟

بر اساس اعلام شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران شرکت‌های هواپیمایی «قشم ایر» و « زاگرس» به ترتیب با ۸ و ۶ درصد افزایش تاخیر در آذر ماه امسال نسبت به ماه قبل، بیشترین افزایش تاخیرها را در سومین ماه پاییز داشتند

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران عملکرد شرکت‌های هواپیمایی در انجام به موقع پروازها را در آذر ماه ۱۴۰۱ اعلام‌کرد.

بر اساس این خبر شرکت‌های هواپیمایی «آتاایر» و «چابهار ایر» به ترتیب با ۵۶ و ۴۷ درصد و شرکت‌های هواپیمایی «آساجت» و «ماهان» به ترتیب با ۱۰ و ۱۱ درصد در پروازهای برنامه‌ای مسافری، بیشترین و کمترین درصد تأخیرات را دارند.

بر اساس جدول تاخیرهای پروازی، شرکت‌های هواپیمایی «آساجت» و «ماهان» بهترین عملکرد را به نسبت تعداد پرواز در انجام به موقع و بدون تاخیر پروازها داشته‌اند.

170133088

 

طبق جدول تاخیر پروازها، در آذر ماه امسال نسبت به ماه گذشته، شرکت‌های هواپیمایی «قشم ایر» و «زاگرس» به ترتیب با ۸ و ۶ درصد افزایش و شرکت‌های هواپیمایی «پویا ایر»، «چابهار ایر»، «وارش» به ترتیب با ۹، ۹ و ۵ درصد کاهش در پروازهای برنامه‌ای مسافری، بیشترین و کمترین تغییر درصد پروازهای تأخیردار را دارند.

به عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی پویا ایر، چابهار ایر و وارش بهترین عملکرد را نسبت به ماه گذشته داشته است.

تعریف درصد پروازهای تأخیردار در این جداول به این معنا است که درصد پروازهای خروجی تأخیردار ۳۰ دقیقه و بیشتر به کل پروازهای خروجی همان شرکت هواپیمایی سنجیده می‌شود.

هم چنین برای بررسی متوسط زمان تأخیر، نسبت زمان تأخیر پروازهای خروجی تأخیردار به تعداد کل پروازهای خروجی تأخیردار سنجیده می شود.

کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاهها در آذر ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته (آبان‌ماه) در نشست و برخاست و اعزام و پذیرش مسافر یک درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست سه درصد افزایش داشته است.

 

بیشترین آمار ابطال پروازها در آذرماه به کدام شرکت هواپیمایی تعلق دارد؟

 

هم چنین در آذرماه امسال ۱۴۰۱ شرکت‌های هواپیمایی کاسپین و زاگرس با ۵۵ و ۵۴ درصد و شرکت‌های هواپیمایی فلای پرشیا و پویا ایر با ۵ و ۸ درصد درکل پروازهای دارای مجوز، بیشترین و کمترین درصد پروازهای ابطالی را دارند به عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی فلای پرشیا و پویا ایر بهترین عملکرد را داشته‌اند.

 

منبع: ایرنا

ارسال نظر