|

فقط دو فروند از ای.تی.آرهای برجامی فعال هستند

فقط دو فروند از ای.تی.آرهای برجامی فعال هستند

همزمان با کاهش و قطع پشتیبانی کمپانی ای.تی.آر نسبت به تامین قطعات هواپیماهای برجامی ایران ایر، سرپرست شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، گفت: فقط ۲ فروند از ای.تی.آرهای خریداری شده از این شرکت در خط پروازی فعال هستند.

ارسال نظر