|

سرگردانی مسافران اهواز در مهرآباد

پرواز شماره ۴۰۲۱ زاگرس تهران_اهواز پیامی مبنی بر باطل شدنِ پرواز به مسافران داد و پس از مدتی مجدد اطلاع دادند که پرواز برقرار است. یکی از مسافران می‌گوید، بعد از دریافتِ کارت پرواز، اطلاعات پرواز اعلام کرد که پرواز باطل شده و بارهای خود را تحویل بگیرید که بعد از سرگردانی مجدد پیام آمد که برگردید و پرواز برقرار است!

ارسال نظر