|

بیش از دو هزار پرواز در پی اعتصاب در فرودگاه‌های آلمان لغو شدند

امروز فعالیت در فرودگاه مونیخ، فرانکفورت و سایر فرودگاه‌های مهم در آلمان متوقف شد. این اعتصاب که به دعوت اتحادیه کارگری«وردی» برای افزایش دستمزدها انجام شد برنامه بیش از دو‌ هزار پرواز را مختل و ۳۰۰ هزار مسافر را تحت تاثیر قرار داد.

ارسال نظر