|

تصاویر جدید تلکسوپ فضایی جیمز وب از گرد و غبارهای بین ستاره ای

تصاویر جدید تلکسوپ فضایی جیمز وب از گرد و غبارهای بین ستاره ای

تصاویر جدید، ساختار پیچیده کهکشان‌های عظیم نزدیک را نشان می‌دهد

تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا، نمایی بی‌نظیر از مراحل اولیه ستارگان و کهکشان‌ها در اختیار ستاره‌شناسان قرار داده است.

تصاویر جدید، ساختار پیچیده کهکشان‌های عظیم نزدیک را نشان می‌دهد. این تصویر، علاوه بر اینکه تصویر باشکوه دیگری از تلسکوپ فضایی است، می‌تواند به دانشمندان کمک کند تا چگونگی شکل‌گیری ستارگان جدید و چگونگی تاثیر آن‌ها را بر کهکشان‌هایی که در آن‌ها متولد شده‌اند، درک کنند.

تصاویر جدید، نخستین مشاهده این فرایندها با این نوع جزئیات در کهکشان‌های نزدیک در طول موج‌های فروسرخ است.

پیش‌تر، دانشمندان داده‌های جدید را برای ۲۱ مقاله پژوهشی استفاده کرده‌اند که مراحل مختلف گیتی ما، از اجزای بسیار کوچک تا بسیار بزرگ را آشکار می‌کنند و همه چیز را از آغاز ستارگان تا کهکشان‌های گسترده، پوشش می‌دهند.

این تحقیق با همکاری موسسه فیزیک تفکیک زاویه‌ای بالا در کهکشان‌های نزدیک (PHANGS) در حال انجام است که بیش از ۱۰۰ پژوهشگر از سراسر جهان در آن مشارکت دارند. آن‌ها از [تلسکوپ فضایی جیمز] وب به مثابه بخشی از یک بررسی عظیم از ۱۹ کهکشان نزدیک استفاده می‌کنند

۲۰۲۳۰۲۲۱_۱۲۵۷۱۳

 

منبع: ایندیپندنت فارسی

ارسال نظر