|

غریب نوازی به صرف دلار ۲۸ تومانی

غریب نوازی به صرف دلار ۲۸ تومانی

در حالی که شرکت‌های هواپیمایی داخلی مجبور به تهیه ارز ۴۰ هزار تومانی برای تأمین قطعات هواپیما هستند، اسناد منتشر شده از مصارف 63 گانه ارز خدماتی که در مرکز مبادله ارز و طلا تامین می شود نشان می‌دهد که شرکت‌های هواپیمایی خارجی بابت تبدیل ریال حاصل از فروش بلیط ارز ۲۸۳۰۰ تومانی بابت فروش بلیط پروازهای خود دریافت میکنند. سوال اینجاست که آیا بهتر نیست که چنین حمایتی از شرکت‌های هواپیمایی داخلی که هسته اصلی صنعت هوانوردی ایران را تشکیل می‌دهند و اقتصاد بخش بزرگی از خانواده‌های فعال در این حوزه از آن‌ها تامین می‌شود انجام شود؟

ارسال نظر