|

بازگشت سریع هدایت پروازها به حالت عادی در مرکز کنترل فضای کشور

مدیرکل مرکز کنترل ترافیک هوایی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از برطرف شدن مشکل برق در این مرکز و بازگشت سریع هدایت و ناوبری هوایی پروازها به حالت عادی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، امیرحسین صادقچه در این باره گفت: امروز برای دقایقی برق رادارهای مرکز کنترل فضای کشوردچار اختلال شد و  به همین دلیل و برای حفظ ایمنی پرواز ها، ما برای مدت زمان کوتاهی عملیات خروج پرواز از فرودگاهها را متوقف کردیم.

وی افزود: خوشبختانه هیچگونه خللی در این مورد در پروازهای عبوری از فضای کشور  ایجاد نشد و کماکان سرویس به طور عادی و طبق روال همیشگی ارائه شد.

ارسال نظر