|

تاخیر ۶ ساعته پرواز ایران ایر

تاخیر ۶ ساعته پرواز ایران ایر

پرواز شماره ۳۴۹۵ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که قرار بود ساعت ۱۱ کرمان را به مقصد تهران ترک کند با تاخیری بیش از ۶ ساعته مواجه شده است.

ارسال نظر