|

فروش پروازهای چارتری جزیره کیش ممنوع است

فروش پروازهای چارتری جزیره کیش ممنوع است

در خصوص درخواست موافقت سازمان هواپیمایی کشوری با معافیت منطقه آزاد کیش از بخشنامه لغو پروازهای چارتری در مسیرهای داخلی، طی جلسه‌ای با نماینده آن منطقه موضوع مورد بحث قرار گرفت و مقرر گردید این سازمان با عنایت به وجود مدل‌های مختلف پروازهای چارتری در قوانین و‌ قواعد بین المللی، راهکارهای اجرایی تامین صندلی های موردنیاز صنعت گردشگری کشور در قالب تور و در چارچوب ممنوعیت ایجاد شده را جهت اجرا به مناطق آزاد کشور ابلاغ نماید. لذا تا زمان ابلاغ رویه فوق الذکر، ممنوعیت برقراری پروازهای چارتری در مسیرهای داخلی کماکان به قوت خود باقیست.

ارسال نظر