|

افشای پولشویی افسران ارشد هواپیمایی بین المللی پاکستان

افشای پولشویی افسران ارشد هواپیمایی بین المللی پاکستان

دست داشتن مقامات و افسران ارشد هواپیمائی بین المللی پاکستان (PIA) در پولشوئی فاش شده است.

هیئت فدرال درآمد پاکستان (FBR) مدیران ارشد خطوط هوائی ملی این کشور را به اتهامات سنگین پولشوئی و کتمان فساد نقض مقررات ارز متهم کرده است.

هیئت فدرال درآمد پاکستان، علاوه بر مسدود کردن ۲۳ حساب خطوط هوائی پاکستان نامه‌ای به مدیر کل آژانس تحقیقات فدرال نوشته که در آن مدیران ارشد خطوط هوائی را به پولشوئی، پنهان کردن فساد و نقض مقررات ارزی متهم کرده و خواستار تحقیقات در این باره شده است.

در همین راستا، در نامه‌ای که نشریه جئونیوز از آژانس تحقیقات فدرال پاکستان منتشر کرده است؛ مدیر ارشد مالی و مدیر کل حسابداری خطوط هوائی درگیر تخلفات جدی مالی هستند.

از سوی دیگر، سخنگوی خطوط هواپیمائی بین المللی پاکستان (PIA) معتقد است که عملیات پروازی PIA بدلیل مسدود شدن حساب‌ها تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت.

به گفته سخنگو، این ارتباطات در سطح دولت است و حساب‌های PIA بزودی بازگردانده خواهد شد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

ارسال نظر