|

کاپیتان حسن قاسمی مدیرعامل هواپیمایی آسمان شد

کاپیتان حسن قاسمی مدیرعامل هواپیمایی آسمان شد

قاسمی از اعضای هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی آسمان بود که جایگزین ابوذر شیرودی شد. گفتنی است قاسمی مدیرعاملی هواپیمایی قشم و قائم مقامی مدیرعامل ایران ایر را در کارنامه خود دارد.

ارسال نظر