|

پروازهای ایران به فرودگاه نجف برقرار شد

پروازهای ایران به فرودگاه نجف برقرار شد

شرکت های هواپیمایی ایرانی پس از لغو اخطار هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری و اجازه استفاده ناوگان با اندازه های خاص از باند ۲۵۰۰ متری، پروازهای خود را به فرودگاه نجف از سر گرفتند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از لغو اخطار هوانوردی مبنی بر تعطیلی فرودگاه نجف خبر داد و به این ترتیب پروازهای ایرانی از سر گرفته شد.

 

وی در همین رابطه تأکید کرد: فرودگاه نجف دارای باند ۲۵۰۰ متری است که با توجه به محدودیت در این زمینه برای برخی از ایرلاین ها بر اساس نوع ناوگان، تنها ناوگان هوایی خاصی می توانند در طول آن پرواز کنند. در نتیجه، همه خطوط هوایی بر این اساس برنامه ریزی کرده اند و در صورت عدم امکان پرواز به فرودگاه نجف، از فرودگاه بغداد به عنوان جایگزین استفاده می کنند.

 

به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، پرواز فرودگاه نجف امروز بدون مشکل فرود و برخاست برقرار شد.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

ارسال نظر