|

لغو برخی پروازهای ترکیش ایرلانیز از استانبول

لغو برخی پروازهای ترکیش ایرلانیز از استانبول

برخی از پروازها و فرود‌های هواپیمایی ترکیش ایرلانیز به دلیل شرایط آب و هوایی از مبداء و مقصد فرودگاه‌های استانبول لغو شد.

براین اساس برخی از پروازها و فرودهای هواپیمایی ترکیش ایرلانیز طی امروز شنبه و فردا یکشنبه از مبداء و مقصد فرودگاه‌ استانبول و فرودگاه صبیحاگوکچن به دلیل بارش شدید باران و وزش باد قوی لغو شد. 

 

هواپیمایی ترکیش ایرلانیز از مسافران خود خواسته پیش از عزیمت به فرودگاه‌های استانبول از وضعیت پروازها کسب اطلاع نمایند.

ارسال نظر