|

توزیع نشریه درون پروازی «صنعت هوانوردی» در پرواز شرکت هواپیمایی چابهار

توزیع نشریه درون پروازی «صنعت هوانوردی» در پرواز شرکت هواپیمایی چابهار

گفتنی است؛ شماره ۲۸ نشریه تخصصی شبکه صنعت هوانوردی با موضوعات متنوع در حوزه هوانوردی و حمل و نقل هوایی منتشر شد.

ارسال نظر