|

رکوردهای پیاپی فرودگاه استانبول در جذب مسافر

رکوردهای پیاپی فرودگاه استانبول در جذب مسافر

فرودگاه استانبول با میانگین 1301 پرواز در روز بین 15 تا 21 ژانویه شلوغ ترین فرودگاه اروپا شد. گزارش هوانوردی اروپا برای 15 تا 21 ژانویه، از سوی سازمان اروپایی ایمنی ناوبری هوایی Eurocontrol منتشر شده است. بر اساس این گزارش، فرودگاه استانبول با میانگین 1301 پرواز در روز در این مدت رتبه اول را در میان شلوغ ترین فرودگاه های اروپا به خود اختصاص داده است. بعد از فرودگاه استانبول، هیترو لندن با میانگین 1164 پرواز در روز و فرودگاه اسخیپول آمستردام با 1103 پرواز قرار دارند.

ارسال نظر