|

بازدید زمستانی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از فرودگاه مهرآباد تهران

بازدید زمستانی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از فرودگاه مهرآباد تهران

سازمان هواپیمایی کشوری و هیات همراه صبح روز برفی جمعه ۱۳ بهمن ماه با حضور در مهرآباد تهران از بخش های مختلف این فرودگاه بازدید کردند. در این بازدید روند انجام پروازها در فصل زمستان و نحوه ارائه خدمات به مسافران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین رئیس فرودگاه مهرآباد و رئیس ایستگاه شرکت هواپیمایی آتا در تهران نیز مهندس محمدی بخش را دراین بازدید زمستانی همراهی می‌کردند.

ارسال نظر