|

امروز صورت می گیرد:

افتتاح باند ۲۹ چپ فرودگاه مهرآباد

بر اساس اعلام شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بزرگترین پروژه فرودگاهی کشور در سال‌های اخیر امروز عصر افتتاح خواهد شد.

پروژه بهسازی باند ۲۹ چپ فرودگاه بین‌اللملی مهرآباد تهران بالغ بر ۷۵۰۰ میلیارد ریال هزینه در بر داشته است.

افتتاح این پروژه  قرار است امروز و با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام شود.

 

ارسال نظر