|

لغو و تاخیر ۱۰ پرواز فرودگاه اهواز به دلیل مه سنگین

لغو و تاخیر ۱۰ پرواز فرودگاه اهواز به دلیل مه سنگین

مدیرکل فرودگاه های خوزستان: به دلیل وقوع پدیده مه سنگین و کاهش شعاع دید تاکنون هیچ پرواز ورودی و خروجی در فرودگاه بین المللی اهواز انجام نشده است.

از ساعات ابتدایی امروز دوشنبه ۵ دی ماه شاهد وقوع مه غلیظ و سنگینی در کلانشهر اهواز هستیم که این مساله بر روند پروازها در فرودگاه بین المللی اهواز اثرگذار بوده است.

به دلیل وقوع پدیده مه سنگین و کاهش شعاع دید تاکنون هیچ پرواز ورودی و خروجی در فرودگاه بین المللی اهواز انجام نشده است.

در حال حاضر شعاع دید در فرودگاه اهواز کمتر از ۵۰ متر است و امکان ورود هیچ پروازی به فرودگاه اهواز و یا خروج پرواز وجود ندارد.

در صورت بهبود وضعیت مه در فرودگاه اهواز و افزایش شعاع دید، پروازها با تاخیر انجام خواهند شد.

 

ارسال نظر