|

عوارض خروج از کشور ۴۰۰ هزار تومان تعیین شد

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، عوارض خروج از مرزهای هوایی به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است که این نرخ برای سفر دوم ۵۰ درصد و برای سفر سوم و بیشتر ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.

همچنین در لایحه بودجه، عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره ۱۳۲ هزار تومان تعیین شده است. 

 

ارسال نظر