|

افزایش ۲۰ درصدی پرواز های داخلی نسبت به سال گذشته

افزایش ۲۰ درصدی پرواز های داخلی نسبت به سال گذشته

در ۹ ماهه سال جاری میزان اعزام و پذیرش مسافر نسبت به سال قبل، در پرواز های داخلی با افزایش ۲۰ درصدی همراه بوده است.

میزان اعزام و پذیرش مسافر در پرواز های داخلی و بین المللی در ۹ ماهه سال جاری به ترتیب ۲۴۰۵۰ هزار نفر و ۲۱۸۳ هزار نفر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (داخلی ۲۰۰۹۲  هزار نفر و بین‌المللی ۹۵۴  هزار نفر)  به ترتیب ۲۰ درصد و ۱۲۹ درصد افزایش داشته است.

همچنین با بررسی روند ۱۰ ساله اعزام و پذیرش مسافر هوایی مشخص می‌شود که بیشترین میزان اعزام و پذیرش مسافر پروازهای داخلی و بین المللی  در ۹ ماهه سال های  ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به ترتیب به میزان ۳۳ و ۳  میلیون نفر ثبت شده است.

شایان ذکر است مقایسه عملکرد ۹ ماهه سال جاری با مدت مشابه سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به ترتیب کاهش ۲۸ و ۳۴  درصدی را نشان می‌دهد.

 

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر