|

برخورد شهاب‌سنگ با جو زمین در تصویر روز ناسا

برخورد شهاب‌سنگ با جو زمین در تصویر روز ناسا

تصویر روز ناسا، عکس شهاب‌سنگی است که حدود ۷ ساعت قبل از برخورد با جو سیاره زمین ثبت شده است.

 

 

ارسال نظر