|

اخطار به سه شرکت خدمات مسافرت هوایی

اخطار به سه شرکت خدمات مسافرت هوایی

سازمان هواپیمایی کشوری به علت گرانفروشی در مسیرهای داخلی به سه شرکت خدمات مسافرت هوائی آراء جهان نوین گستر اطلس، دلتابان و آبنوس گشت نیز اخطار داد.

 

ارسال نظر