|

بازگشت پرواز تهران به استانبول آسمان به مبدا

بازگشت پرواز تهران به استانبول آسمان به مبدا

دقایقی پیش پرواز شماره 512 هواپیمایی آسمان که تهران را به مقصد استانبول ترک کرده بود به دلیل نقص فنی موتور مجبور به بازگشت به فرودگاه مبدا شد و در تهران فرود آمد.

 

ارسال نظر