|

پیام_مردمی

چرا مسئولین وزرات راه و ... به موضوع تاخیرهای ایران ایر ورود پیدا نمی‌کنند

چرا مسئولین وزرات راه و ... به موضوع تاخیرهای ایران ایر ورود پیدا نمی‌کنند

گویا ایران ایر از حاشیه امنی برخوردار است که کسی سراغی از این ایرلاین نمی‌گیرد.

نمی‌شود که با ایرلاین‌ها برخورد دوگانه کرد، ایرلاین خصوصی ...

 

ارسال نظر