|

بازگشت پرواز تهران به استانبول قشم ایر

بازگشت پرواز تهران به استانبول قشم ایر

پرواز شماره ۲۲۱۳ هواپیمایی قشم که صبح امروز تهران را به مقصد استانبول ترک کرده بود از میانه مسیر به فرودگاه مبدا بازگشت.

ارسال نظر