|

قوانین جدید اتحادیه اروپا برای تغییر سوخت جت‌های مسافربری

قوانین جدید اتحادیه اروپا برای تغییر سوخت جت‌های مسافربری

پارلمان اتحادیه اروپا تصمیم دارد تا پایان سال 2050 شرکت‌های هواپیمایی را ملزم کند که جت‌های مسافربری آنها از سوخت سبز دوستدار محیط زیست استفاده کنند.

به گزارش کن نیوز؛ اعضای پارلمان اتحادیه اروپا در جلسه‌ای به تاریخ 13 سپتامبر موضوعات حوزه هوانوردی را مورد بحث و بررسی قرار دادند که خروجی آن تصویب قانونی بود که منجر به یک تحول عظیم در حوزه سوخت جت‌های مسافربری خواهد شد.

بر اساس این تصمیم 70 درصد از جت‌های مسافربری در حوزه اتحادیه اروپا تا پایان سال 2050 از سوخت سبز فاقد کربن استفاده خواهند کرد.

نمایندگان پارلمان اروپا یک جدول زمانی برای تغییر نوع سوخت جت‌های مسافربری تعیین کردند که بر اساس آن فرودگاه‌های اتحادیه اروپا و تامین‌کنندگان سوخت را موظف می‌کند تا اطمینان حاصل کنند که از سال 2025، حداقل 2 درصد از سوخت‌های هوانوردی سبز استفاده خواهند کرد و این سهم هر پنج سال یکبار افزایش خواهد یافت.

خوزه رامون بائوزا دیاز یکی از اعضای شاخص پارلمان اروپا در همین رابطه تأکید می‌کند: رفتن به سمت استفاده از سوخت سبز در جت‌های مسافربری  یک گام فوق العاده به سمت کربن زدایی هوانوردی است. اکنون زمان آن رسیده است که دولت های اتحادیه اروپا قوانین جدید را اجرا کنند و از این تغییرات حمایت کنند.

قوانین جدید تضمین می کند که کیفیت هوا در اتحادیه اروپا برای سلامت انسان، اکوسیستم های طبیعی و تنوع زیستی مضر نیست. همچنین اعضای پارلمان اروپا تاکید کردند که استانداردهای کیفیت هوا که توسط کمیسیون پیشنهاد شده است باید یک هدف میانی باشد که در اسرع وقت و حداکثر تا سال 2030 به دست آید.

 

منبع: gulfbusiness.com

ارسال نظر