|

هواپیمایی زاگرس رکوردار لغو پرواز شد

هواپیمایی زاگرس رکوردار لغو پرواز شد

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با ارائه آماری اعلام کرد در مرداد ماه سال جاری ۷۴ درصد پروازهای هواپیمایی زاگرس باطل شده است.

بر اساس آمار شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در مرداماه امسال در مقایسه با تیرماه نشست و برخاست ۴ درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۶ درصد و جابجایی بار نیز ۱۲ درصد کاهش یافته است. به‌عبارت دیگر عملکرد فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاهها (کل پروازهای داخلی و خارجی) در دومین‌ماه تابستان امسال در مجموع حدود ۷ درصد کاهش یافته است.

در لیست منتشر شده از سوی شرکت فرودگاهها، فرودگاه مهرآباد در نشست و برخاست،‌ جابجایی مسافر و بار به ترتیب رشد منفی ۲ درصد، ۲ و ۵ درصدی داشته است. فرودگاه مشهد نیز  از این قائله عقب نمانده و در سه بخش ذکر شده به ترتیب رشد منفی ۴، ۴ و ۱۲ درصدی را ثبت کرده است.

آمار منتشره تأکید می‌کنند همانند تیرماه، هواپیمایی زاگرس با ۷۴ درصد پرواز باطل شده در صدر قرار دارد.

 

ارسال نظر