|

الحاق چهار فروند هواپیمای اورهال شده به نیروی هوایی ارتش

الحاق چهار فروند هواپیمای اورهال شده به نیروی هوایی ارتش

چهار فروند هواپیمای سبک و سنگین نیروی هوایی ارتش که در پایگاه شهید دوران شیراز بازآماد شده و با حضور امیر سرتیپ واحدی به ناوگان عملیاتی نیروی هوایی ارتش ملحق شد.

چهار فروند هواپیمای  نیروی هوایی ارتش، شامل یک فروند هواپیمای ترابری سنگین ایلوشین، یک فروند جنگنده سوخو ۲۴، یک فروند هواپیمای pc6 و یک فروند هواپیمایp3f به دست متخصصان، کارشناسان و نخبگان پیشکسوت و جوان پایگاه هوایی شهید دوران بازآماد شده و به ناوگان عملیاتی نیروی هوایی ارتش ملحق شد.

بنابراین گزارش  هواپیمای p3f با 30 هزار نفر ساعت کار، جنگنده سوخو 24 با ۸۲ هزار نفر ساعت، هواپیمای ایلوشین با ۴۸ هزار نفر ساعت و هواپیمایpc6  با ۹۲۰۰ نفر ساعت کار بازآماد شده است.

 

ارسال نظر