|

تأخیر و لغو بیش از ۲۲ پرواز در فرودگاه‌های روسیه

تأخیر و لغو بیش از ۲۲ پرواز در فرودگاه‌های روسیه

داده های سرویس جدول اطلاعات «یاندکس» حاکی از تأخیر و لغو ۲۲ پرواز در فرودگاه های روسیه است.

«بر اساس این داده ها، پنج پرواز در فرودگاه «ونوکوو» با تأخیر و هفت پرواز لغو گردید.

در فرودگاه «دمودوو» نیز یک پرواز با تأخیر و پنج پرواز دیگر لغو شد. فرودگاه بین المللی «شرمیتوو» در مسکو نیز شاهد تأخیر در چهار پرواز بود.»

لغو و تأخیر پروازها در روسیه به علت شرایط بد آب و هوایی صورت گرفته است.

 

منبع: شفقنا

ارسال نظر